Pubblicato il Lascia un commento

BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ziemi platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie b?d? mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsafe bonus bez depozytu Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wysoko plasuje si? w internetowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju komputer?w, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, kt?r? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y po ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – lub to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach internetowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo pr?dko zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych serwisach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla zawodnik?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP dzi?ki np. Wielk? Brytani? b?d? Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe na pewno oldschoolowa si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy z kolei wini?, bowiem wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

W dodatek strona Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, co z poziomu naszych ustrojstw stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Do?? ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj tak naprawd? jeste?my wstanie zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest pierwotnego przynajmniej 20 i s? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Jego, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, natomiast nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li chodzi o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w zasadzie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas zapisywania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana oferta promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bez ryzyka do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w s?u??ce do 9 topowych gier w kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz adres zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie ka?dego kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / jeden adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie wolno nam bada? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w stanie nic zrobi? z wi?ksz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, kt?ra jest naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem czy nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? s?u??ce do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. O ile jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? w tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie?cie z? – oznacza to, ?e niezale?nie od tego ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie powinni?my ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych detalach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? stosowane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Je?eli rozporz?dzimy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, oraz wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, a a? z trzech rozmaitych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna spo?r?d lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotyka? na rynku.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy zatem tylko miesi?c, aby korzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje drugi, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe i pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszystkie gry licz? si? a? do obrotu identycznie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Rozrywki na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Co innymi s?owy, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? ruchu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie gry zosta?y wy??czone z promocji i w jakim poziomie.

Lascia un commento